ADAR- Zadarski bedemi inspiracija su budućim arhitektima kojima su bili tema diplomskog rada.

Prvi se s njima bavio Zadranin Pero Marušić koji je svoju arhitekturu bazirao na dijelu Muraja koji je tema i najnovijeg diplomskog rada Ivana Zaninovića - revitalizacija bastiona sveti Roko. Taj rad je bio izložen na Venecijanskom bijenalu arhitekture i nominiran za nagradu koja se daje mladim arhitektima. Rad je nastao pod mentorstvom Mije Roth-Čerina na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt pod naslovom Revitalizacija područja uz bastion sv. Roka: javni prostor u povijesnim gradskim središtima bio je jedini rad s fakulteta iz Hrvatske. Kako je to obradio mladi arhitekt Ivan Zaninović, a povodom projekta revitalizacije bedema za koji je projekt prije desetak godina izradio zadarski arhitekt Bogdan Marov:

Bastion sv. Roka u Zadru dio je renesansne fortifikacijske krune zaštićen pod UNESCO-om i skupa sa šetalištem po bedemu, prostorom gradske tržnice na Poluotoku i obalnom linijom čini nedjeljivu cjelinu u percepciji mediteranskog gradskog središta. Pridodaju li se tome ljudi koji ga trajno naseljavaju, studenti i učenici s okolnih otoka ili drugih gradova u regiji i šire, te turisti iz čitavog svijeta koji ga periodički (ali u sve češćim intervalima) okupiraju, zadarski poluotok zbog svoje je strateške pozicije i dominantnog značenja dio urbanog procesa stalne fluktuacije.

Ipak, brojni procesi koji se događaju unutar same jezgre stvaraju sadržajne i strukturalne praznine. Promjenom industrijske paradigme, zahvaćen turistifikacijom, grad se polako pretvara u ljetno turističko središte, a pogrešnom interpretacijom povijesne baštine jezgra postaje turistička kulisa, monument i eksponat paralelno s ekstenzivnim širenjem prema kopnu i javljanjem rubnih točaka socijalnih događanja najčešće u obliku shopping centara. Prenamjenu teritorija u jednonamjenski turistički kapacitet i iseljavanje gradskog stanovništva iz povijesne jezgre prate procesi privatizacije javnih površina te eliminacija sadržaja u gradskom središtu bez jasne strategije. Sve skupa dovodi do destrukcije urbanog tkiva te pomanjkanja života na Poluotoku izvan sezone.

Projekt revitalizacije područja uz Bastion svetog Roka nastaje kao reakcija na negativne procese koji svakodnevno preoblikuju grad ostavljajući malo prostora za prijeko potreban i dostupan kvalitetan javni prostor. Izrasta iz same lokacije pažljivo čitajući dominantno značenje Poluotoka i svih superponiranih slojeva koji su ga obilježili uključujući i fenomen konstantne destrukcije i obnove koji je upisan u njegovu povijest.

Koncept uklanjanja

Na prostoru obuhvata diplomskog rada nalaze se postojeće strukture koje su ili ugrađene u bedem ili se naslanjaju na njega od linije profila ulice koja ga prati.

Projekt ribarnice i skladišta iz 1979. ugradio je u samo tkivo bedema dvoetažni prostor skladišta Gradske tržnice Zadar i ribarnicu kao halu s dvostrukom visinom. Prostoru skladišta se osim s prizemlja i tržnice pristupa i s gornje etaže na bedemu te je s njim povezana stubištem i teretnim liftom. Ispred skladišta nalazi se servisni objekt Gradske tržnice Zadar koji služi za potrebe administracije.

Osim skladišta i ribarnice, u tkivo bedema je s južne strane ugrađen i prostor javnog wc-a sa spremištima i duboki prostor atomskog skloništa sa sjeverne strane. Sjevernom linijom obuhvata provlači se i srednjovjekovni bedem s prolazima koji kroz njega vode u prostore skladišta i ribarnice. Gornja kota srednjovjekovnog bedema je servisni put koji spaja skladište na gornjoj etaži i predprostor ribarnice s nadsvjetlima. Na samoj koti bedema se osim spomenute vertikale skladišta nalaze parkirna mjesta te mjesto za prikupljanje otpada. Ostatak površine je javna parkovna površina s postojećim zaštićenim drvoredom i grupama stabala.

U svrhu boljeg povezivanja prostora na svim etažama pa tako i ostvarenju veza među njima, određeni dijelovi strukture na obuhvatu prepoznati su kao višak te je upravo njihovo uklanjanje i povezivanje prostora proces koji je prethodio projektiranju novog režima korištenja i stvaranju novog urbanog prostora.

U analitičkom dijelu objekt uprave Gradske tržnice Zadar, atomsko sklonište te gornji kat skladišta s vertikalom komunikacija su tako uklonjeni. Osim uklanjanja postojećih građevina projekt uključuje i saniranje već postojećih dijelova "lažnog ziđa" i popločanja s unutrašnje strane bedema te uklanjanje armiranobetonskog potpornog zida gornje jednosmjerne ceste po bedemu s obzirom na proces ukidanja kolnog prometa po bedemu koji je aktualan.

Koncept implementacije

Prostor obuhvata diplomskog rada dobiven sanacijom nekorištenih ili režimski neadekvatnih prostora sada je sagledan kao polje mogućnosti za aktivaciju i reafirmaciju novih ili postojećih javnih površina te njihovo povezivanje i na taj način stvaranje tokova i točki zadržavanja. Dijagramatski je prikazan proces povezivanja novostvorenih praznina u prostoru.

Prva u vidu intervencija stvaranja komunikacijske infrastrukture je rampa na mjestu atomskog skloništa kao instrument povezivanja sve tri dobivene etaže. Istovremeno povezujući tako prizemlje s dobivenom natkrivenom polivalentnom dvoranom na otvorenom na mjestu skladišta, otvara put ka javnom platou s novim perivojnim uređenjem na gornjoj koti bedema.

Galerija koja se po srednjovjekovnom bedemu pružala ispred pročelja ribarnice produljena je do ruba obuhvata kao esplanada koja spaja dvije granice obuhvata. Na njenim krajevima komunikacijski instrumentarij se ovdje koristi u obliku novog stubišta s tribinama na sjevernom kraju, te vertikale panoramskog lifta i stubišta u južnom uglu pred ribarnicom.

Uklanjanjem potpornog zida ceste i tako povlačenjem tkiva bedema prema gradu prije neiskorišteni zeleni plato srednjovjekovnog bedema na međuetaži iskorišten kao mjesto zadržavanja i gradske lože umetnute u nasip.

U projektiranju longitudinalnog trga, kao proširenje ulice Pod Bedemom, koristi se donja kota srednjovjekovnog bedema koja je za devedeset centimetara niža od sadašnje. Pristup originalnoj koti poda je ostvaren kvadratičnim udubljenjima te njihovom aktivacijom u obliku grupa za sjedenje i okupljanje. Gornjim platoom i novim parkom na bedemu dominira pokrov dvorane na otvorenom sa svojom reflektirajućom površinom

Tako je to zamislio mladi arhitekt Zaninović. Kako će biti u stvarnosti, trebalo bi se doznati za najviše dvije godine.