U današnjoj emisiji Stvoreni za Nebo slušali smo 7 molitava svete Brigite.
Isus je objavio svetoj Brigiti da je za vrijeme Svoje Muke dobio gotovo šest tisuća udaraca i da je za nas prolio više od trideset tisuća kapljica Svoje Presvete Krvi dodajući: "Znaj da ću udijeliti pet milosti svakome tko bude svaki dan častio Moju Presvetu Krv kroz dvanaest godina, moleći sedam Očenaša i sedam Zdravo Marija s molitvama koje ti objavljujem!". Pobožnosti objavljene svetoj Brigiti odobrila je Sveta kongregacija za širenje vjere (De propaganda fide) i papa Klement XII. (1730.-1740.), a nalaze se u knjižici "Objava" svete Brigite. I papa Ivan Pavao II. u apostolskom pismu od 8.rujna 1991., prigodom šestog stoljeća kanonizacije svete Brigite, pohvalno govori o toj svetici.

UVODNA MOLITVA
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Gospodine Isuse, želim uputiti Ocu ovu Tvoju molitvu, sjedinjujući se s ljubavlju s kojom si je Ti posvetio u svome Srcu. Prenesi je sa mojih usana u svoje Srce. Usavrši je i dopuni na savršen način, tako da može iskazati Presvetom Trojstvu svu čast i radost koje si Mu Ti iskazao moleći je na zemlji. Neka čast i radost prožmu Tvoju svetu Ljudsku Narav na proslavu Tvojih svetih Rana i Tvoje svete Krvi koja je iz njih potekla.

PRVA MOLITVA
ISUSOVO OBREZANJE
Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti prve rane, prve boli i prvu krv koju je On prolio kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe iz mladosti i grijehe svih ljudi, te kao zaštitu protiv prvih smrtnih grijeha, osobito mojih srodnika po krvi.
Očenaš, Zdravo Marijo

DRUGA MOLITVA
ISUSOVA MUKA U GETSEMANSKOM VRTU
Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti užasne muke Srca Isusova u Getsemanskom vrtu, i prikazujem Ti svaku kaplju krvavog znoja kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga srca i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za širenje ljubavi prema Bogu i bližnjemu.
Očenaš, Zdravo Marijo

TREĆA MOLITVA
BIČEVANJE ISUSOVO
Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti tisuće udaraca, strašne boli i Predragocjenu Krv Isusovu, koju je prolio za vrijeme bičevanja, kao naknadu i zadovoljštinu za moje tjelesne grijehe i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za očuvanje nevinosti, posebno mojih srodnika po krvi.
Očenaš, Zdravo Marijo

ČETVRTA MOLITVA
KRUNJENJE TRNOVOM KRUNOM
Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti Rane, boli i Predragocjenu Krv, koja je istekla iz Isusove glave kad je bio okrunjen trnovom krunom, kao naknadu i zadovoljštinu za sve grijehe moga duha i grijehe svih ljudi, kao zaštitu protiv tih grijeha i za ostvarenje Božjeg Kraljevstva na zemlji.
Očenaš, Zdravo Marijo

PETA MOLITVA
ISUSOV KRIŽNI PUT
Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti boli i trpljenja koja je Isus proživio noseći Križ na Kalvariju. Na poseban Ti način prikazujem njegovu Presvetu Ranu na ramenu i Predragocjenu Krv koja je iz nje istekla, kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe pobune i odbacivanja križa, te grijehe svih ljudi, za grijeh mrmljanja i odbijanja Tvojih svetih planova, za sve druge grijehe govora i jezika, kao zaštitu protiv tih grijeha, te za pravu ljubav prema svetome križu.
Očenaš, Zdravo Marijo

ŠESTA MOLITVA
ISUSOVO RAZAPINJANJE
Vječni Oče, po prečistim rukama Marijinim i po Božanskom Srcu Isusovu prikazujem Ti Tvoga Sina pribijena i uzdignuta na Križu, njegove Rane na rukama i nogama, te Presvetu Krv koja je iz njih istekla, njegovo krajnje siromaštvo i savršenu poslušnost, njegove strašne boli Tijela i Duše, Predragocjenu Smrt i nekrvno obnavljanje njegove Žrtve u svim svetim Misama slavljenima na Zemlji. Prikazujem Ti sve ovo kao naknadu i zadovoljštinu za moje grijehe i grijehe svih ljudi za bolesnike, umiruće, svećenike, laike, za nakane svetoga oca Pape, za obnovu kršćanskih obitelji, za jedinstvo u vjeri, našu domovinu, jedinstvo svih naroda u Kristu i u svetoj Crkvi, te za one koji su izvan nje.
Očenaš, Zdravo Marijo

SEDMA MOLITVA
RANA PRESVETOG SRCA ISUSOVA
Vječni Oče, udostoj se primiti Krv i Vodu što potekoše iz Presvetog Srca Isusova i beskrajne zasluge koje iz njega proizlaze, za potrebe svete Crkve, te kao naknadu i zadovoljštinu za grijehe svih ljudi. Molim Te, budi nam blag i milosrdan. Krv Kristova, zadnji sadržaju Presvetog srca Isusova, očisti me i očisti svu moju braću od svakoga grijeha! Vodo iz Presvetog Srca Isusova, oslobodi me od svake zaslužene kazne za moje grijehe i ugasi Čistilišnu vatru za mene i za sve duše u Čistilištu! Amen.
Očenaš, Zdravo Marijo, Slava Ocu
Svim dušama u čistilištu i svima koji će danas umrijeti, pokoj vječni daruj, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njima. Počivali u miru! Amen!
U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Mir i dobro!