Republika Hrvatska upisala se na vlasništvo 39.731 metra četvornog zemljišta u Pridrazi, u sporu kojeg je vodila protiv Općine Novigrad. Zemljište predstavlja šumu i šumsko zemljište uvrštenu u Program gospodarenja šumama i šumskim zemljištem zadarskog užeg područja krša za razdoblje od 1982. do 1991., te je 1990. prešla u vlasništvo države.

Općina Novigrad prigovorila je smatrajući kako je rješenjem bivše Skupštine Općine Zadar 1988. godine za utuženu česticu odlučeno o brisanju upisanog prava korištenja šumskog gospodarstva na građevinskom zemljištu te da je od 1997. odlukom Komisije Vlade RH o podjeli nekretnina bivše Općine Zadar upisana posjedom i vlasništvom Novigrada.

Čestica je izdvojena iz šumskogospodarske osnove radi proširenja građevinskog područja i širenja naselja Pridraga, te ovakvom odlukom dolazi u pitanje sve ono što je Općina učinila na stvaranju uvjeta za širenje naselja. I država se, isticali su općini, obvezala kako će nekretnine obuhvaćene Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH koje se nalaze u građevinskoj zoni povući svoj zahtjev za uknjižbu.

- Mi smo taj teren na lokalitetu Ćuskijaš čuvali kao suho zlato i trebao nam je biti okosnica budućeg razvoja mjesta Pridraga i Općine Novigrad. Mi kao Općina sada praktički nemamo ni metra zemlje, postavlja se pitanje što će nam onda općinski planovi, vatrogasci, sve službe. Ovo je apsurdna situacija, žalit ćemo se ali nakon svega bojim se da nam to neće puno pomoći, rekao nam je načelnik Joso Klapan, dodajući kako su oni to zemljište "dobili po hrvatskim zakonima, a izgubili po jugoslavenskim".

Sud se priklonio stavu tužitelja, budući da je Hrvatski sabor trebao biti taj koji će pojedine šume ili šumska zemljišta izdvojiti iz šumskogospodarskog područja radi njihovog korištenja u druge svrhe kad za to postoji opći interes. Nije vidljivo da je Skupština Općine Zadar, kada je donosila takvu odluku, imala ovlaštenje Sabora za postupak izdvajanja.

U Općini se nadaju da će im zemljište ne koncu ipak mimo sudskog postupka biti vraćeno, na način na koji druge lokalne jedinice od Ministarstva dobivaju državna zemljišta za svoje projekte.