Na zatvorenome dijelu sjednice Vlada je u četvrtak imenovala je doc. dr. sc. Darija Nakića za člana Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), koji se imenuje kao predstavnik osiguranih osoba Zavoda, umjesto dosadašnjega člana Upravnog vijeća prim. Stjepana Bačića, dr. med., koji je preminuo.

Ravnateljica HZZO-a do svibnja 2016. bila je također Zadranka Tatjana Prenđa Trupec, a na tom mjestu sada je Lucian Vukelić. Predsjednik Upravnog vijeća u koje je Nakić imenovan je Drago Prgomet. Nakić neće biti jedini zadarski kadar u Zagrebu, budući da je dr. Aleksandar Knežević član HZZO-ovog Povjerenstva za lijekove.

Nakić je u zadarskoj bolnici prisutan od 1994. godine, kada je počeo pripravnički staž, a u vremenu od 2009. do 2012. godine bio joj je i ravnatelj. U kratkotrajnoj Vladi Tihomira Oreškovića bio je i ministar zdravlja, a trenutačno je osim kao liječnik aktivan i kao član Gradskog vijeća Zadra.