Danas je  iza zatvorenih vrata u prostorijama HGK-a Županijske komore Zadar održana 9. tematska Sjednica Gospodarskog vijeća o realizaciji projekta Nove putničke luke Zadar Gaženica.

Iz komore je stiglo priopćenje kojeg potpisuje predsjednik Dario Jurin: S obzirom na prijepore koji su se zadnjih dana pojavili u dijelu javnosti glede završetka izgradnje putničkog terminala Nove putničke luke Zadar-Gaženica i davanja dijela terminala za korištenje djelatnosti odvijanja međunarodnog pomorskog putničkog prometa, Gospodarsko vijeće Županijske komore Zadar održalo je tematsku sjednicu na tu temu.

Ravnatelj Lučke uprave Zadar Robert Škifić dao je presjek aktivnosti na pripremi i provedbi natječaja za izbor koncesionara za djelatnost odvijanja međunarodnog pomorskog putničkog prometa u dijelu novoizgrađenog putničkog terminala. Svi sudionici u raspravi i vijeće u cjelini imali su jedinstven stav te je dana puna podrška nastavku procesa izbora koncesionara za međunarodni pomorski promet, kako bi davno sanjani i planirani projekt Nove putničke luke Zadar-Gaženica potpuno zaživio i počeo davati stvarne razvojne učinke za gospodarstvo Zadra i Zadarske županije, ističe se u priopćenju.

"RazIozi za takav stav vijeća su jer je projekt Nove putničke luke Zadar-Gaženica izgradnjom putničkog terminala u projektnom i funkcionalnom smislu završen, stoga Gospodarsko vijeće naše komore drži da bi na temelju dosadašnjih studija opravdanosti trebalo slijediti predloženi poslovni model upravljanja koncesijom za obavljanje djelatnosti u međunarodnom pomorskom putničkom prometu u lučkom području, isključivo u dijelu terminala namijenjenog za međunarodni promet. To bi osiguralo da Nova putnička luka Zadar-Gaženica u kratkom roku postane matična luka (Home port) brodova za kružna putovanja. Time izgrađena suprastruktura, uključujući putnički terminal, dobiva punu funkcionalnost i razvojnu komponentu.

Osiguranjem matične luke za brodove za kružna putovanja Nova luka Zadar- Gaženica postaje istinsko pomorsko središte s izravnim utjecajem na razvoj i rast zračnog i cestovnog prometa, turizma i svih vrsta potrebni servisnih, uslužnih i proizvodnih aktivnosti karakterističnih za ovu djelatnost.

Dio postavljenih ciljeva već je ostvaren premještanjem znatnog dijela pomorskog putničkog prometa iz stare gradske jezgre u sigurnosno puno adekvatnije uvjete nove luke, a kad ona postane matična luka brodova za kružna putovanja realizirat će se postavljeni ciljevi u cijelosti.

Naslonjena na teretnu luku, uz blizinu zrakoplovne luke, povezana kvalitetnim prometnicama do mreže autocesta, značajne su prednosti ove luke od državnog značaja, te je ona označena kao najznačajniji projekt Zadarske županije kojim se stvara novo pomorsko središte kao osnovica daljnjeg rasta i razvoja prometa i turizma, te svekolikog gospodarstva regije", stoji u Jurinovom priopćenju.