Uoči turističke sezone, ravnateljica Javne ustanove "Park prirode Telašćica" Nikolina Baković raspisala je natječaj za prijem 21 djelatnika na određeno vrijeme. 

Oglašen je širok spektar djelatnosti - od stručnih referenata do vatrogasaca. Najtraženiji su referenti za naplatu ulaza za koje je oglašeno sedam radnih mjesta. Slijede informatori (4), već spomenuti vatrogasci (3), vozači za vožnju električnog vozila (2) te prodavači suvenira (2). Parku prirode na Dugom otoku za sezonu je potreban i jedna spremačica, vodič za rad u adrenalinskom parku za djecu te mornar. 

Svi ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s danom početka u periodu od 1. travnja do 1. srpnja, ovisno prema potrebama posla, a zaključno do 31. listopada. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, 15. ožujka. Uvjete za prijavu potražite na linku