ZADAR - Službenički sud, koji zasjeda u prostoru sjedišta Zadarske županije, podnio je izvještaj za svoj rad u 2016. godini za koji im je plaćano 8 600 kuna.

Iz njihovog, javnog izvještaja, ništa nije vidljivo osim činjenica da su imali tri slučaja.
Tko ih je prijavio, zbog čega i kakve im kazne slijed, ostaje u domeni poslovne tajne ili nevjerojatne zaštite koju imaju zaposlenici državne i lokalne administracije.
Evo, kako to izgleda izvještaj Službeničkog suda.
U 2016. godini Službenički sud je dovršio 3 prvostupanjska predmeta zbog teške povrede službene dužnosti službenika jedinice lokalne samouprave od čega je jedan (1) postupak pokrenut u 2015. godini te dva (2) postupka pokrenuta u 2016. godini.

Prvi postupak pokrenut u 2015. godini na zahtjev jedinice lokalne samouprave protiv službenika te jedinice zbog teške povrede službene dužnosti utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, okončan je rješenjem kojim se postupak obustavlja.

Tijekom postupka održano je jedno (1) ročište i to 24. ožujka 2016. godine kada je usvojen prijedlog za izvođenje novih dokaza te je nova sjednica Vijeća zakazana za 13. travnja 2016. godine. Međutim, dana 12. travnja 2016. godine zaprimljen je podnesak predlagatelja kojim povlači svoj prijedlog za pokretanje postupka pa je na sjednici Vijeća održanoj dana 13. travnja 2016. godine doneseno Rješenje kojim se postupak obustavlja. Na predmetno rješenje nije izjavljena žalba.

Drugi Postupak pokrenut 8. veljače 2016. godine na zahtjev jedinice lokalne samouprave protiv službenika te jedinice zbog teške povrede službene dužnosti utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dovršen je donošenjem rješenja kojim se službenik proglašava odgovornim za počinjenje teške povrede službene dužnosti.

Tijekom postupka održano je ukupno jedno (1) ročište i to 24. ožujka 2016. godine kada je postupak i dovršen. Na doneseno rješenje nije izjavljena žalba.

Treći postupak pokrenut 8. veljače 2016. godine na zahtjev jedinice lokalne samouprave protiv službenika te jedinice zbog teške povrede službene dužnosti utvrđene Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dovršen je donošenjem rješenja kojim se službenik proglašava odgovornim za počinjenje teške povrede službene dužnosti.

Tijekom postupka održano je ukupno jedno (1) ročište i to 24. ožujka 2016. godine kada je postupak i dovršen. Na doneseno rješenje nije izjavljena žalba.

Članovi Službeničkog suda u Zadarskoj županiji:

Jadranka Nižić- Peroš, v.d. predsjednica Prekršajnog suda u Zadru, predsjednica
Hrvoje Visković, sudac Županijskog suda u Zadru, član
sc. Ljiljana Peričin, dipl.iur. službenica Zadarske županije, članica
Jadranka Grbić, dipl. iur. službenica Zadarske županije, članica
Marina Lučić, iur. službenica Zadarske županije, članica
Jagoda Surać, dipl.iur. službenica Grada Zadra, članica
Nevenka Lukin, dipl.iur. službenica Grada Biograda na Moru, članica
Kristina Jurić-Arambašić, dipl.iur. službenica Grada Benkovca, članica.