Grad Zadar objavio je natječaj za davanje u zakup javnih površina za postavu kioska. Najam površina od 9 m2 po cijeni od 108 kuna po m2 daje se u zakup do 31. prosinca 2018. godine. 

Četiri su lokacije: Ulica Bana Josipa Jelačića, Ulica Ante Starčevića (desna strana od križanja s Ul. V. Mačeka), Obala kneza Trpimira (kod Doma umirovljenika) te Ulica Antuna Gustava Matoša (kod Ekonomske škole). Prva tri kioska namijenjena su za prodaju neprehrambenih proizvoda, dok je za četvrti naglašena djelatnost pružanja ugostiteljskih usluga. 

Javno otvaranje ponuda izvršit će gradsko povjerenstvo 27. ožujka u Velikoj vijećnici na Narodnom trgu. Sve prijave kao i jamčevina od 2 916 kuna moraju biti zaprimljene na gradskoj pisarnici do tog trenutka.