ZADAR- Ovih dana počeli su komunalni radovi oko Fontane na Kolovarama.
U gradskoj upravi su rekli kako je radove naručio Odjel za komunalne djelatnosti putem ugovornog izvođača „Stipčević"d.o.o. 

Izvest će se sanacija pristupne rampe za Fontanu, sanacija i izgradnja potpornih zidova, opločenje hodne površine i oblaganje zidova kamenom. Očekivano trajanje radova je 80 dana, informacija je koju nam je od nadležnih prenijela Ivana Dadić, iz Ureda Grada Zadra. Koliko će taj zahvat koštati, znat će se kad Stipčević isporuči račune.