Udruga HVIDR-a Zadar poziva svoje članove na redovnu izvještajnu Skupštinu Udruge, koja će se održati 21. lipnja 2011. godine (utorak ) na jezeru Vlačine
(Baštica-Suhovare), s početkom u 10.00 sati.

Dnevni red istaknut je na oglasnoj ploči u prostorijama Udruge i na web stranici
www.hvidrazadar.hr

Nakon Skupštine sve članove pozivamo da ostanu na domjenku koji će biti upriličen
u povodu Dana Udruge.