Časopis za kulturu, znanost i umjetnost "Zadarska smotra br. 4 godište LXX.", posvećen je 75. godišnjici života akademika Stjepana Damjanovića.

U obljetničkom broju Damjanoviću su posvećena i dva priloga - Udžbenici staroslavenskoga jezika Stjepana Damjanovića te osvrt na njegov doprinos suvremenom istraživanju hrvatskoga glagoljaštva.

Tekstovima su obilježene i 500. obljetnica Judite Marka Marulića, 250. obljetnica smrti nadiskupa Matea Karamana, 150. godišnjica rođenja Stjepana Radića te 30. obljetnica hrvatske državne neovisnosti.

U rubrici Studije, rasprave i eseji, uz ino, glavni urednik časopisa Josip Lisac piše o govorima Hrvata u Mađarskoj, Berislav Štajdohar o zabludama teorije policentričnosti jezika i Domagoj Vidović o okupaciji Crvene Hrvatske, a u rubrici prijevodne književnosti posvećenoj stotoj obljetnivi poljskoga pjesnika Tadeusza Roževwicza objavljen je tekst Pere Mioča o pjesniku te u njegovu prepjevu izbor iz Rožewiczeva pjesništva. Vrijedan prilog je i bibliografija radova o otocima zadarskoga arhipelaga u Zadarskoj reviji i Zadarskoj smotri.

Ovaj broj Zadarske smotre bilježi i osvrte na rad i djelovanje preminulih hrvatskih uglednika, a iznimno bogata je rubrika prikaza knjiga. Među njima su i prikazi "Naslađenja duhovnoga" Pavla Posilovića, Paljetkove "Studije o Marinu Držiću", knjige Borisa Škovrca "Andrić i Krleža", knjige o ostavštini Bratoljuba Klaića, "Zbornika radova o Josipu Liscu", "Bernardinova Lekcionara", knjige Domagoja Kneževića "Hrvatska demokratska zajednica od osnivanja do raskida s Jugoslavijom" te knjige Davora Marijana i Nikice Barića "Raspad Jugoslavije i stvaranje hrvatske države".