U Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru danas je otvorena izložba „Stjepan Radić" autora Marijana Maroje, arhivskog savjetnika, Ivane Burić, višeg arhivista i Tomislava Vrsaljka, arhivskog tehničara-reprografa.

Izložba prikazuje život jednog od najvećih hrvatskih političara, neumornog borca za prava hrvatskog naroda, književnika, prevoditelja i publicista. Radićevo političko djelovanje i okolnosti njegove smrti ostavili su dubok trag u hrvatskoj političkoj kulturi i pučkoj svijesti. Autori poseban naglasak stavljaju na Radićevo djelovanje i ostavštinu u Dalmaciji.

Državni arhiv u izložbom obilježava svoj rođendan, kao spomen na godinu 1624. kada je osnovan Arhiv Generalnog providura za Dalmaciju, preteča današnjeg Državnog arhiva.