Providurova palača neće, kako je prvotno bilo planirano, biti sjedište Narodnog muzeja, a niti će na trećem katu biti sjedište te županijske ustanove.

Ravnateljica Renata Peroš nedavno nam je rekla kako ona tamo sigurno neće sjediti.
Muzej dviju palača dvaju muzeja bio je prvotni naziv EU projekta obnove Providurove i Kneževe palače, a početnu studiju o tome dao je davno za Grad Zadar muzeolog Tomislav Šola.

Tu i tamo bi se u javnosti pojavio politički balon o tome da bi Narodni muzej trebao postati gradska ustanova, osobito jer djeluje u Providurovoj palači i uselili su u Kneževu palaču koje su u vlasništvu Grada Zadra obnovljene europskim milijunima.

Prema informacijama koje su se mogli čuti od gradonačelnika Branka Dukića i pročelnice Dine Bušić, na snazi je plan B. Narodni muzej ostat će bez Muzeja Grada i Galerije umjetnina, dva najvrjednija odjela te ustanove koja se kiti sa 180 godina tradicije. I svest će se na prirodoslovnu i etno zbirku.

Grad Zadar planira osnovati Muzej Grada a za Galeriju umjetnica pročelnica Bušić već otkupljuje suvremena djela. Sjedište nove ustanove u kulturi bit će Providurova Palača.

O revolucionarnim planovima za Providurovu palaču koja bi se trebala na jesen otvoriti, tražili smo očitovanja Gradonačelnika te nadležnih u Županiji.

„U suradnji s Ministarstvom kulture i medija Grad Zadar izrađuje plan prema kojemu će postupiti, a sve u cilju osnivanja Muzeja grada Zadra kojega planira smjestiti u novoobnovljeni kompleks. Radi se o planiranju na razini pravnih temelja, zatim hodogramu aktivnosti na osnovu analize stanja u smislu potreba koje grad na području interpretacije muzejskih sadržaja ima, te dakako, planiranju na razini financija koje će Grad Zadar u budućnosti obvezati u ovom velikom kompleksu, a kojega ćemo u cijelosti definirati kroz kulturu i umjetnost.

Ove dvije palače kroz radove na posljednjoj fazi zapravo su pretvorene u jednu i to tzv. zmijama koje su ih ispreplele te smo tako dobili homogenu cjelinu unutar koje imamo priliku ne samo prezentirati povijest Zadra, već i aktualizirati bogati fundus Galerije umjetnina, pozivati gostujuće izložbe, obogatiti programe s aktivnostima poput predavanja, konferencija, radionica na temu umjetnosti. A unutar same zgrade, kako je to već uobičajeno, umjetnosti će s pristupati interdisciplinarno pa ćemo tako uz okosnicu koji će činiti muzejski i galerijski sadržaji kao integralni dio imati programe s područja književnosti, glazbe i filma.

Za Grad Zadar ova zgrada veličine 4500 m2 velik je izazov i svjesni smo da je podjednako važno bilo izvući ovaj projekt na razini infrastrukture kao što već jest te će biti važno pratiti preporuke Ministarstva kulture i medija te poštivati hodograme. Ono što će biti najvažnije našim građanima i na vani najvidljivije samoj javnosti, bit će programiranje sadržaja i to je ono što će uliti život u palače za koje kao upravljači, imamo najviše ambicije da žive tijekom čitave godine. Važni su koraci pred nama i nadamo se da ćemo u što kraćem razdoblju imati uspješno finaliziranu upravljačku, financijsku i programsku konstrukciju palača kulture, napisano je prepoznatljivim rukopisom pročelnice Bušić.

Iz ureda župana Božidara Longina bili su kraći.

„Župan i gradonačelnik imali su razgovore o uređivanju osnivačkih prava kako nad Narodnim muzejom Zadar, tako i nad Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Odluke o statusnim promjenama ustanove donose predstavnička tijela osnivača. Takvim odlukama, važnima za kulturu Grada Zadra i Zadarske županije, prethode kvalitetne konzultacije sa svim dionicima: stručnim djelatnicima, osnivačima i uz procjenu fiskalnog učinka na proračun.", najavili su iz Županije.