Gradonačelnik Zadra Branko Dukić uputio je javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Zadra. Za članove vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti, knjižne, nakladničke i knjižničarske djelatnosti, vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse i stvaralaštva za mlade, audio-vizualne djelatnosti i zaštite, obnove i očuvanja kulturne baštine i problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike, mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojeg je Vijeće osnovano.

Pozivaju se javne gradske ustanove u kulturi, udruge iz područja kulture i umjetnosti, samostalni umjetnici da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za izbor članova Kulturnog vijeća Grada Zadra, i to po jednog člana za:

glazbu i glazbeno-scensku umjetnost
dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
knjižnu, nakladničku i knjižničarsku djelatnost
vizualne umjetnosti
inovativne umjetničke i kulturne prakse i stvaralaštvo za mlade
audio-vizualne djelatnosti
zaštitu, obnovu i očuvanje kulturne baštine.

Pisani obrazloženi prijedlozi za predlaganje člana mogu se predati najkasnije do 7. srpnja 2021. godine u pisarnici Grada Zadra. Članovima Vijeća koji budu imenovani temeljem ovog postupka mandat traje četiri godine, a za svoj rad imaju pravo na naknadu troškova za rad.