Grad Zadar je najveći među lokalnim dobitnicima potpore Ministarstva kulture koje je za investicije razdijelio 37.2 milijuna kuna u ovoj godini. Nešto kasnije nego je to bila praksa prošlih godina, objavljeni su rezultati natječaja.

Za opremanje prostor u Providurovoj palači za Muzej Grada koji je do sad bio odjel Narodnog muzeja - županijske ustanove, odobreno je 300 tisuća kuna na račun Grada Zadar.

Zavičajni muzej u Benkovcu isti toliki iznos dobio je opremanje svog depoa u prostoru kojeg su preuredili novcima iz EU fondova.

Kazalište lutaka dobit će financijsku potporu od 80 tisuća kuna za bojanje poda pozornice. I Gradska knjižnica aplicirala je na državni natječaj te bi za 20 tisuća kuna trebali nabaviti dio informatičke opreme za novi prostor koji se uređuje u prizemlju Centra za mlade.

Općini Pašman odobreno je 150 tisuća kuna za promjenu krovišta na Domu kulture u Neviđanima. Opća Sali je dobitnik 150 tisuća kuna za građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na zgradi Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

Narodna knjižnica Kali dobit će 14 tisuća kuna za police na dječjem odjelu, dok će 10 tisuća kuna pripasti Knjižnici Jurja Barakovića u Ražancu za obnova računalne opreme u 2021. godini.

Zavičajni muzej Biograd na Moru za izmjena stolarije na zgradi muzeja iz Ministarstva kulture dobit će 20 tisuća kuna. Svi oni, naravno, trebaju potpisati ugovore i obaviti proceduru koja za javnost nije bitna informacija.

Kako je Ministarstvo kulture jedino mjesto gdje se može dobiti novac za izgradnju, održavanje i opremanje ustanova kulture - šteta što nije bio više onih s predznakom Zadra.