I ove godine Arheološki muzej Zadar u suradnji s Klasičnom gimnazijom Ivana Pavla II. Zadar sudjeluju u manifestaciji Zadar čita 2021.

Program pod nazivom „Ahilej - junak Trojanskog rata" možete pratiti na Facebook stranici AMZd u petak, 26. ožujka 2021. u 12:00 sati.

U programu sudjeluju: dr. sc. Kornelija A. Giunio, muzejska savjetnica, Marina Maruna, viša knjižničarka, Ana Gambiraža, mag. bibl. i učenici Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Program započinje uvodnim predavanjem dr. sc. Kornelije A. Giunio o Ahileju, jednom od najvećih junaka grčkog svijeta. Potom slijedi radionica učenika Klasične gimnazije i izložba učeničkih radova na temu „Ahilej - junak Trojanskog rata". Manifestacija završava izložbom izdanja Homerovog epa „Ilijada" koja se čuvaju u fondu knjižnice Arheološkog muzeja Zadar.

Izložbe učeničkih radova kao i izdanja Homerovog epa „Ilijada" možete razgledati u Arheološkom muzeju Zadar do kraja travnja.