Na stranici Grada Zadra objavljena je retrospektiva kulture u 2020., koja naravno ne obuhvaća sva kulturna događanja u korona godini.

Selektivni pristup mogao bi imati dva kriterija: sufinanciranja te ustanova kojima je osnivač Grad Zadar, što naravno nije ispunjeno jer su u pregled kulturnih događanja uvrštene udruge Drama plus, Zadarski plesni ansambl te Zajednica centra nezavisne kulture koje, kao i ostali, uz pomoć novca iz Grada Zadra kreiraju svoje programe.

Spomenuti festival kojeg organizora Teatro Verrdi, a ne i Zadar snova, očito je dokaz selektivnog pamćenja, jer novac su dobili iz gradskog proračuna.

Isticanje "KUU Vicko Zmajević predvođene Maximiljanom Barančić koja je u 2020. godini zbog dugogodišnjeg truda kojeg ulaže u očuvanje govora zadarskih Arbanasa", već je na granici sukoba interesa.

U toj retrospektivi nema događaja u organizaciji ustanova u kulturi kojima je sjedište u srcu Grada, ali su spletom glupe politike za osnivača dobile Županiju. Programe Kazališta lutaka i Narodnog muzeja itekako sufinancira Grad Zadar. Iz gradske blagajne daje se i za plaće djelatnika Muzeja antičkog stakla koji je državna ustanova kao i Arheološki muzej. I također sudjeluju u kreiranju kulturnog života Zadra. A on se sramežljivo događa i u Kneževoj palači, čiji se smisao u organizaciji kulturnih događanja "debelo financira" iz gradske blagajne.

Televizijski prijenos otvaranja Glazbenih večeri u sv. Donatu čiji su organizatori uranili sa 60. godišnjom obljetnicom, pa im je planove poremetila korona, nije kulturni događaj godine već tipična zadarska dogma. Ona se ogleda u međunaslovima objavljene retrospektive: "Glazba nije zamrla već se prenijela putem TV kanala do svih domova u Hrvatskoj, Dan Grada prepun kulture kao i Plan razvoja kulture donesen je u 2020. donosi čvrsti smjer u kojemu kultura plovi" . To je nešto u što se mora vjerovati jer kultura je ipak prostor duhovnosti.

A Koncertni ured ne bi trebao obmanjivati svoju Facebook javnost kada napiše "Osvrt Zadarskog lista na intenzivnu zadarsku kulturnu godinu ", jer se barem u toj gradskoj ustanovi dobro zna tko je autor selektivnog pristupa kulturi Zadra.