U četvrtak, 3. prosinca s početkom u 12 sati knjigu „Knjižnična arhitektura" virtualno će predstaviti autorice Tatjana Aparac-Jelušić i Sanjica Faletar Tanacković, recenzentica Kornelija Petr Balog te urednica knjige Nives Tomašević koja će moderirati promociju.

Organizatori su Gradska knjižnica Zadar, Društvo knjižničara Zadar, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Naklada Ljevak. Prijave za sudjelovanje na virtulalnoj promociji primaju sa na e-mail: [email protected]