Početna konferencija projekta "Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac" održat će se u petak, 13. studenog u 11 sati u prostoru Vatrogasnog doma Benkovac.

Projekt „Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac" sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program Konkurentnost i kohezija, a dio je Intervencijskog plana Grada Benkovca - Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima.

Projektom "Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac razvijati će Grad Benkovac kao kulturno-turističku destinaciju koja će se ostvariti putem obnove prostorija Zavičajnog muzeja Benkovac i uređenja stalnog postava muzeja koji je ujedno i kulturno dobro Grada Benkovca te ključan faktor u očuvanju kulturno-povijesne baštine. Kada se Zavičajni muzej Benkovac obnovi, stvorit će se i mjesto u kojem će se moći razvijati i dodatni sadržaji i aktivnosti za posjetitelje svih uzrasta. Takav obnovljeni kaštel doprinijeti će razvoju Benkovca kao turističke destinacije od čega će korist ostvariti i Grad i njegovi građani.

Ciljne skupine su zaposlenici Zavičajnog muzeja Benkovac zbog poboljšanih uvjeta rada, uprava Zavičajnog muzeja Benkovac koja ima direktnih koristi od obnove te izlagači čije će se zbirke moći čuvati i izlagati u boljim i obnovljenim prostorijama muzeja. U skupinu krajnjih korisnika koji će imati neizravne koristi od provedbe projektnih aktivnosti revitalizacije i uređenja muzeja ulaze turisti i posjetitelji muzeja (domaći i strani), lokalno stanovništvo, učenici, znanstvenici i poduzetnici.

Ukupna vrijednost projekta je 7.634.771,75 kuna, dok iznos EU potpore iznosi 6.489.555,99 kuna.

Vrijeme provedbe projekta je od 8. svibnja 2020. do 30. studenog 2021. godine.