Jučer je u Zadru održana konferencija "Pogled u budućnost", čija je glavna tema bila sudioničko upravljanje u kulturi i promišljanje rada kulturno-umjetničkih centara danas, te će sudionici imati prilike slušati izlaganja o perspektivama i izazovima demokratskih kulturnih politika za 21. stoljeće, o praksi civilno-javnog partnerstva Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade - POGON kao i Centra za urbanu kulturu - Kino Šiška iz Slovenije, ali i o praksama gradskih uprava - Grada Splita i Grada Zadra. Osim toga, bit će riječi o razvoju publike, ali i o promišljanju brendiranja Centra za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade u Zadru.

- S nužnom potrebom aktivacije resursa namijenjenih mladima čitav ovaj projekt usmjeren je ka traženju rješenja za mlade, njihovo kreativno izražavanje kroz različite vrste stvaralaštva. On znači i razvijanje solidarnosti za ugrožene skupine mladih te povezivanje kroz regionalnu, nacionalnu i međunarodnu mobilnost i izmjenu iskustava. Dugo smo čekali na izgradnju Centra. Trebamo ga sada naučiti pravilno i namjenski koristiti. Sve do sada provedene aktivnosti, posebno s projektom „Zadrugart", usmjerile su nas prema budućem modelu upravljanja. Ova konferencija tome doprinosi nudeći nam primjere dobre prakse, promišljanja drugih predstavnika civilnog i javnog sektora, suočavanje s potencijalnim problemima, a sve kako bi u sinergiji i zajedničkoj suradnji došli do adekvatnih rješenja, rekao je u uvodnoj riječi gradonačelnik Branko Dukić.

Grad Zadar, istaknuto je, kao jedinica lokalne samouprave sustavno radi na osiguravanju opstojnosti onima koji rade na obogaćivanju svoje sredine, osiguravajući im, između ostaloga, adekvatan prostor i mogućnosti napredovanja u vidu otvorenog dijaloga ili, pak, subvencioniranja kulturnih i drugih sadržaja. U novije vrijeme ono se ponajviše očituje u rekonstrukciji dijela bivše vojarne Stjepan Radić u dugo godina priželjkivan Centar za suvremenu kulturu, umjetnost i mlade, prvi takve vrste u gradu, u neposrednoj blizini Gradske knjižnice Zadar te s rokom završetka do sredine 2021. godine. Projektom financiranim iz natječaja Kultura u centru u isto vrijeme Grad radi na jačanju kapaciteta javnih institucija i organizacija civilnog društva to jest nezavisne scene, a sve kako bi pri ulasku u Centar, koji će im postati novi dom, stvorili uspješnu koheziju koja će biti podloga za kvalitetan rad i kreativnost na svim razinama.

Nakon dvogodišnje intenzivne suradnje s relevantnim dionicima iz područja sudioničkog upravljanja u kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i sustavnih konzultacija s predstavnicima civilnog društva, dinamičnom procesu pridodajemo i održavanje konferencije na temu sudioničkog upravljanja u kulturi „Pogled u budućnost", ujedno financiranu kroz projekt „ZadrugArt - platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra" (ESF) u suradnji Grada Zadra, Zajednice udruga Centar nezavisne kulture, Gradske knjižnice Zadar i Koncertnog ureda Zadar.