Grad poziva srednjoškolce da uoči Dana grada Zadra i blagdana Sv. Krševana, promišljaju njegov vizualni identitet.

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra pokrenuo je projekt kroz koji ima za cilj aktualizirati pitanje vizualnog identiteta Grada Zadra i o toj temi potaknuti na razmišljanje zadarske srednjoškolce.

Kako bi se tema vizualnog identiteta Grada otvorila na više razina, upravo u razdoblju proslave Dana grada Zadra i blagdana Sv. Krševana, kroz kreativne kanale Prirodoslovno - grafičke škole Zadar i Narodnog muzeja Zadar, u projektu nazvanome "Volim svoj grad", otvario se natječaj koji traje do 30. listopada. Da bi učenici dobili uvid u širi kontekst i dio problematike promišljanja vizualnog identiteta, 8. listopada je održano predavanje o Sv. Krševanu, zaštitniku i simbolu Grada (Ivana Dražić, kustosica NMZ), a uslijedit će predavanja o promišljanju identiteta iz kuta grafičkih dizajnera (Branka Lukić i Simon Puja) u ponedjeljak (12. listopada) te rad i učenje vektorizacije logotipa (24. listopada) (prof. Martina Perić).

Rezultati rada učenika bit će predstavljeni na izložbi 11. studenog u 12 sati, kada će se u prostoru Kneževe palače žiri (u sastavu: predstavnici Grada Zadra, Narodnog muzeja Zadar i Ille Concept) od pristiglih radova izdvojiti prvu, drugu i treću nagradu te uručiti prigodna priznanja i poklone.

Ovaj projekt otvara temu brediniranja Grada ili identitetskog sustava Grada, koja je među ostalim, naglašena kao potreba u dokumentu Plana razvoja kulture Grada Zadra 2019. - 2026. Za sad se ista otvara na tek jednoj od razina, u radu sa srednjoškolcima i to kroz suradnju javnog i privatnog sektora kulture te obrazovanja, dok se promišljanje iste nastavlja i kroz projekte koji slijede u 2021. godini.