Povjesničarka umjetnosti i  odavno umirovljena djelatnica Konzervatorskog odjela u Zadru Lukreciji Pavičić Domijan dobitnica je „Nagrade Vicko Andrić" za životno djelo, izvijestilo je Ministarstvo kulture i medija.

Nagrade se dodjeljuju za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine, a Pavičić Domijan je odabrana zbog sveobuhvatnog doprinosa razvoju konzervatorske struke i sustava zaštite kulturne baštine te sustavnog pristupa evidentiranju, inventariziranju i vrjednovanju kulturne baštine.

Rođena je u Kotoru 23. kolovoza 1947. godine, a Povijest umjetnosti te Hrvatskosrpski jezik i jugoslavensku književnost diplomirala je 30. lipnja 1976. na Filozofskom fakultetu u Zadru.

Svoj konzervatorski radni vijek svestrano je i predano provela u Konzervatorskom odjelu u Zadru, a zatim i kao voditeljica Inspekcijske službe za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture. Godine 2013. odlazi u mirovinu, ali i dalje ostaje radno aktivna. Od 2002. godine imenovana je članicom Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra.

- Upravo njenom zaslugom i inicijativom sustavno se počela evidentirati do tada zanemarena pokretna kulturna baština brojnih crkava i riznica diljem Hrvatske, a osobito na području Dalmacije. Iz velikog opusa evidentiranih zbirki sakralne umjetnosti, privatnih zbirki, pergamena, evidencija i popisa paške čipke i čipke od agavinih niti, zatim brojnih riznica i njihovih stalnih postava koje je uredila, evidentno je da je Lukrecija Pavičić Domijan jedna od prvih konzervatora koji su se posvetili sustavnoj valorizaciji i popularizaciji pokretne kulturne baštine.

I danas, iako u mirovini, Lukrecija Pavičić Domijan je svojim karakterom, entuzijazmom, iskustvom, znanjem i senzibilitetom poticaj za rad kolegama u struci te nezamjenjiva mentorica mnogim mladim konzervatorima upravo na specifičnim područjima zaštite pokretne kulturne baštine kao što su povijesni tekstil, pergamene i knjižna građa. Zahvaljujući svojoj stručnosti, predanosti i stalnom terenskom radu te bogatom stečenom iskustvu, ali i nepresušnoj radnoj energiji, uspjela je sačuvati od devastacije i propadanja brojne primjerke kulturne baštine, navodi se u obrazloženju odluke donesene na elektroničkoj sjednici Odbora za dodjelu „Nagrade Vicko Andrić", koja se održala 17. rujna.

U nizu uspješno obavljenih radnih projekata, izdvaja se kako je Lukrecija Pavičić Domijan idejna začetnica TEKSTILOTEKE pri Hrvatskome restauratorskom zavodu u Ludbregu, koja bi u svrhu preventivne zaštite i čuvanja ugroženih povijesnih tekstilnih predmeta te prikupljanja građe trebala postati temelj za budući muzej tekstila.