Dana 20. rujna Državni arhiv u Zadru obilježava svoj dan kada je 1624. godine generalni providur Francesco Molin po ovlaštenju mletačkog Senata, osnovao Arhiv generalnoga providura u Zadru. Tada u Zadru započinje organizirano čuvanje važnih dokumenata na jednom mjestu, određuju se poslovi Arhiva, rad službenika i način rada, donosi se propis o poslovanju i zaštiti gradiva te se imenuje prvi arhivist. Od tada do danas, punih 396 godina, Arhiv čuva službene tragove raznih uprava kao i različita arhivska vrela važna za proučavanje prošlosti Zadra i cijele Dalmacije.

U cilju omogućavanja lakše dostupnosti izvornog arhivskog gradiva, Državni arhiv u Zadru od 2016. godine u vlastitom Fotolaboratoriju obavlja njegovu sustavnu digitalizaciju.

S obzirom na ograničenja fizičkih susreta zbog suzbijanja širenja korona virusa u Arhivu s Dan odlučili obilježiti objavljivanjem on-line novih digitaliziranih dokumentacijskih cjelina na mrežnim stranicama. Ovom prigodom, od 24. rujna omogućuje se on-line korištenje svih 638 pergamena dominikanskog samostana Sv. Dominika zajedno s kratkim sadržajem za svaku pojedinu pergamenu, kako bi ovo vrijedno gradivo učinili dostupnijim istraživačima diljem svijeta.

Pergamene su dio fonda HR-DAZD-338, Dominikanski samostan Sv. Dominika (1066. - 1807.) koji predstavlja jedan od najstarijih i najvrjednijih fondova hrvatske arhivske baštine. Osim pergamena, fond sadrži pojedinačne dokumente, rukopise i tiskovine u vremenskom rasponu od 11. do 19. stoljeća. Postupak snimanja pergamena, njihovo postavljanje na mrežnu stranicu i kontrolu zapisa, izvršili su djelatnici Državnog arhiva u Zadru.