U Kneževoj palači Narodnog muzeja Zadar od 21. do 30. rujna bit će postavljena izložba "Zanemareni prostori... Dvojnosti" autora Marija Županovića. Projekt je nastao kao istraživačka,angažirana, umjetnička i dokumentaristička suradnja između šes­tero fotografa: Kristine Bradare, Marine Ćorić, Ane Gospić Županović, Tomislava Grzunova, Marka Ramljaka i Adri­jane Vidić te autora koncepta i organizatora izložbe Marija Županovića, u razdoblju od ožujka do rujna 2020. godine.

Kontekstualno je riječ o mapiranju, istraživan­ju i umjetničkom dokumentiranju šest lokacija zane­marenih prostora u gradu Zadru čija je različitost vezana uz određene političko-ekonomske, povijesne, urbanis­tičke i društvene promjene koje su ih s vremenom iden­tificirale kao zanemarene prostore koji reflektiraju up­ečatljive dvojnosti. U samom središtu grada to su prostori Kapetanskog parka, bivše Tehničke škole i nekadašnjeg samostana Sv. Nikole i bunkera u njegovoj blizini. Izvan Poluotoka to su prostori propalih industrijskih postrojen­ja Bagata, Dalmacijavina i Gortana, te u konačnici, kao svojevrstan ekskurs to je prostor kompleksa TIZ- a koji reflektira probleme urbanizma 21. stoljeća i sindrom nedovršenosti, navodi se u katalogu izložbe.

Šest autora koji su u razdoblju od 6 mjeseci sn­imali i sagledavali navedene prostore koji su, zapušteni i opasni, često ispod ruba higijenske podnošljivosti, imali su pred sobom istinski izazov, kako u umjetničkom tako i u sanitarnom kontekstu. Dvojnost nekih od ovih zanemarenih prostora ne ogleda se samo u očiglednom gubitku prvotne namjene i u prepoznatljivom kontrastu između trošnog i novog, zapuštenog i turistički ispolira­nog već i na dubljoj razini gubitka ili polaganog nestanka kulturnog i društvenog sjećanja na njihov nekadašnji živ­ot u tkivu grada. S druge strane dvojnost drugih prostora izravan je nusproizvod nemara i bezvoljnosti da im se udahne život koji nikada nisu ni posjedovali i stoga je opskurnost i opasnost sastavni dio identiteta koji su za­dobili u nedostatku svrhe.

Zanemareni prostori... Dvojnosti - projekt je koji želi izbjeći velike narative o boljoj/goroj prošlosti i upisivanje simbola u neproživljene okolnosti, no una­toč tome diverznost estetika koje se reprezentiraju kroz svaki od prostora otvara dijalog koji može biti zametak budućih suradnji u otklonu od dominantnih koncepata reprezentacije urbanih cjelina.

- Projekt je donio i osjećaj privilegiranosti jer mi je omogućio da zakročim u poprilično čudesne, za javnost nedos­tupne prostore koje sam dotad poznavala tek po fasadi (Tehnička škola), ohrabrio me da pročešljam teren i ostatke zgrada s kojima zasigurno nikad ne bih samoinicijativno ostvarila takav intenzivan dot­icaj (meni od svih najpotresniji Bagat) ili učinio da se počnem vraćati prostorima koje sam i sama pot­puno zanemarila na nekom osobnom zemljovidu Zadra (Kapetanski park), ističe Adrijana Vidić, jedna od autorica zastupljenih na izložbi.

Svečano otvaranje zakazano je u ponedjeljak 21. rujna u 18 sati.