Poznato je da grad Pag obiluje bogatom sakralnom i kulturno povijesnom baštinom u čije održavanje i stavljanje u funkciju turizma treba ulagati znatna financijska sredstva. Ante Fabijanić, gradonačelnik Paga iznio je podatke o ovim ulaganjima.

- U protekle 3,5 godine otkada obavljam funkciju gradonačelnika Grada Paga sa Župnim uredom i dosadašnjim župnikom don Gašparom Dodićem ostvarili smo uspješnu suradnju te smo zajednički radili na projektima obnove sakralnih objekata u našoj župi u koje je ukupno uloženo oko 3.750,000 kuna i to za obnovu pročelja zborne crkve sv. Marije i kipova anđela u Starom Gradu dok je u drugoj fazi dogovorena obnova rozete, a vrijednost projekta je 450 tisuća kuna kojeg financiraju Ministarstvo kulture i Konzervatorski odjel u Zadru. Zatim obnova krova i oluka za oborinske vode na zbornoj crkvi sv. Marije u Starom Gradu čija je vrijednost projekta 250 tisuća kuna što je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Za obnovu oltara i kipova koji se trenutno nalaze na rekonstrukciji utrošit će se 200.000,00 kuna iz Ministarstva kulture. Za uređenje i održavanje okoliša, postavljanje klupa i stolova oko zborne crkve sv. Marije u Starom Gradu te postavljanje rasvjetnih stupova i zastavica na putu do Staroga Grada utrošeno je 300 tisuća kuna iz gradskog proračuna. Tu je i ugradnja nove vanjske stolarije, krovnih i bočnih prozora na crkvi Marijinog uznesenja čija je vrijednost projekta 250 tisuća kuna, a sredstva je osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

- Izvedeni su radovi na zvoniku crkve Marijinog uznesenja i krovu crkve, izmijenjene sve grede i podovi konstrukcije, obnovljene nosive grede, obnovljena i postavljena električna zvona. U drugoj fazi rekonstrukcije obnoviti će se stepenice kako bi se stvorili uvjeti za uređenje vidikovca na zvoniku, a vrijednost projekta je 600 tisuća kuna kuna sredstava osiguranih iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Grada Paga. Potpisan je Ugovor za izvođenje radova postavljanja glavnih, bočnih i unutarnjih vrata na crkvi Marijinog uznesenja. Izrađena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za obnovu i prenamjenu Franjevačkog samostana u Starome Gradu u interpretacijski-multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma u sklopu integriranog razvojnog programa Kulturna ruta „Putovima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa". Vrijednost projekta je 1.250.000 kuna. Uređena je mrtvačnica na Gradskom groblju u gradu Pagu te obnovljen krov u cijelosti u što je utrošeno 250 tisuća kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iznio je Fabijanić.

U planu je još mnogo projekata u nadolazećem razdoblju, kao što je kompletna obnova Staroga Grada te izrada i postavljanje postaja Križnoga puta do Staroga Grada.