Radionica kreativnog pisanja u kreativnoj dvorani Kneževe palače, s temom Intimna kartografija grada, trajat će dva intenzivna radna vikenda. Tema Intimna kartografija grada fokusirana je na pisanje priča (ili poezije) i usmjerena na vezu čovjeka i prostora u kojemu živi, kojega promišlja i za koji vezuje svoja nadahnuća, sjećanja i znanja.

Voditeljica je Stanislava Nikolić Aras, spisateljica i profesorica hrvatskog jezika i književnosti. Kreativno pisanje je pojam koji obuhvaća niz tehnika i vježbi usmjerenih na književnu produkciju. Metodika rada obuhvaća edukaciju iz temeljnih književnoteorijskih pojmova, lektiru, vođeni proces pisanja, osvještavanje teksta, suradnju s voditeljicom mentorskog tipa te uređivanje tekstova. Sama priroda radionice pokazat će se tek pri formiranju grupe polaznika (do 10).

Predbilježbe su moguće na e-mail: [email protected]

Radionica je organizirana u suradnji Odjela za kulturu grada Zadra, Koncertnog ureda i Hrvatsko francuske udruge, a u sklopu programa Trapez.

Vrijeme održavanja

Petak, 7.8., 17:00 h - 19:00 h
Subota, 8.8., 09:00 h - 12:00 h, 17:00 h - 19:00 h

Petak, 14.8., 17:00 h - 19:00 h
Subota, 15.8., 09:00 h - 12:00 h, 17:00 h - 19:00 h 17:00 h - 19:00 h