Usprkos pandemiji koronavirusa objavljen je 16. broj "Boljeg svijeta", školskog lista Klasične gimnazije Ivana Pavla II. Uz standardne rubrike i temu broja list je ovog puta izišao na rekordnih 76 stranica.

- Bolji svijet je pobijedio i koronavirus. Nije nam uspio nauditi, a kamoli spriječiti izdavanje, dapače, ovogodišnji Bolji svijet izlazi na rekordnih 76 stranica. Nikad jači! O čemu smo pisali? Odakle nam materijali? Što se dogodilo sa školskom godinom? Sve ćete saznati na našim stranicama, poručuje u uvodniku urednica i učenica škole Petra Mila Glavan.

Nakon punih devet godina vraćena je tema broja, nije ju bilo teško pronaći: Klasična na daljinu. Na početnih 11 stranica donose se događanja, dojmovi i razmišljanja učenika vezana uz život u doba koronavirusa i škole na daljinu: kako ssu se snašli u novoj situaciji? Koje su prednosti, a koji nedostatci škole na daljinu? Mogu li ovakvu situaciju pretvoriti u prednost?

- Ipak, mnogo se toga zbivalo u školskom životu prije izbijanja pandemije. Na 38 stranica, što je točno polovica časopisa, slijedi kronologija školskog života u rubrici Iz života škole koja obiluje izvješćima s terenskih nastava, duhovnih obnova, radionica, stručnih posjeta, nagradnih izleta i obilježavanja značajnih datuma Škole, Grada i Države! U rubrici Pozvani smo nastavljamo s predstavljanjem naših maturanata sjemeništaraca, nakon čega slijedi Sa svih strana, rubrika s raznorodnim temama. Za klasičare s umjetničkom dušom čuvamo rubriku Nijedan dan bez poteza gdje na 11 stranica doista imate što gledati i čitati: likovni radovi, fotografije i najbolji literarni radovi pristigli na školski natječaj U potrazi neviđenog cvijeta. Reportažu sa studijskog putovanja kao i duhovito predstavljanje maturanata čitajte u Kutku za maturante od 66. do 73. stranice. Časopis završava s rubrikom English pages, tj. stripom na engleskom jeziku, navela je Glavan.