Udruga za kulturu i umjetnost „U Pokretu" poziva na sudjelovanje na aktivnostima radne skupine, za izradu strategije za uspostavu modela sudioničkog upravljanja u kulturi, u sklopu projekta „KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje". Sam proces izrade sastoji se od osam radnih sastanaka, od kojih su prva dva održana 8. lipnja i 9. lipnja. Ovaj tjedan na rasporedu su druga dva sastanka i to: u srijedu, 24. lipnja i četvrtak, 25. lipnja u KINU Sv. Filip i Jakov (Ulica Ivana Danila 9, 23217 Sv. Filip i Jakov).

Radni sastanci imaju za cilj, izradu strategije i uspostave sudioničkog modela upravljanja KINO-m kroz javno-civilno partnerstvo, uz suradnju svih dionika društva. Prvi koraci u izradi modela napravljeni su na već održanoj "Edukaciji o sudioničkom upravljanju u kulturi i uključivanju lokalne zajednice u upravljanje u kulturi", na kojoj su na primjerima iz Hrvatske pokazani različiti oblici civilno-javnih partnerstava u upravljanju javnom infrastrukturom, a na kojoj je i započeta izrada modela zajedničkog upravljanja Kinom.

Edukaciju je osmislio i moderirao Teodor Celakoski, ujedno i moderator svih osam sastanaka radne skupine.