Zadarski plesni ansambl poziva vas na prikupljanje građe (fotografija, dokumenata, video zapisa, članaka, najava, kritika i slično) vezane za rad ansambla od 1991.-2000. godine. Građa se prikuplja u sklopu projekta „Arhiviranje 30 godina umjetničkog rada ZdPA" koji je zamišljen kao interaktivna web stranica koja će omogućiti javnu dostupnost sadržajima i daljnju nadogradnju i arhiviranje.

Putem ovog projekta obraditi ćemo svu dostupnu arhivsku građu te provesti studijsko istraživanje o važnosti i utjecaju Zadarskog plesnog ansambla na nezavisnu scenu te razvoj suvremenog plesa u Hrvatskoj. 

- Vaši doprinosi su nam važni kako bi sakupili što više materijala koji će nam omogućiti daljnje istraživanje te na kraju i omogućiti dostupnost relevantnih materijala za javnost, navodi se u pozivu.

Materijale možete poslati na mail adresu [email protected] ili na adresu Velebitska 3, 23 000 Zadar.  Javni poziv traje do 30. lipnja. Projekt se provodi u suradnji sa sadašnjim i bivšim članovima ansambla te suradnicima, a financijski je podržan sredstavima Zaklade "Kultura Nova".
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte na 099/592 4043 ili putem Facebook stranice Zadarskog plesnog ansambla.