Mladež Ogranka Matice hrvatske u Zadru raspisao je natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu na koji se mogu prijaviti studenti i studentice Sveučilišta u Zadru. 

Pjesme autora ili autorice koje Povjerenstvo ocijeni kao najbolje bit će objavljene u časopisu Zadarska smotra, a oni koji uđu u uži krug imat će priliku svoje pjesme pročitati na Pjesničkoj večeri koja će se organizirati u prostorijama Ogranka Matice.

Primaju se neobjavljene pjesme pisane standardnim hrvatskim jezikom ili dijalektom, a prilozi se dostavljaju pisani formatom Times New Roman, veličine fonta 12 i proreda 1, 5. U prijavi je također potrebno navesti ime i prezime, godinu studija i odjel na kojem student ili studentica studiraju.

Radovi se zaprimaju na e-mail adresu [email protected] od 1. ožujka do 1. travnja, a rezultati će biti objavljeni najkasnije dva tjedna od završetka natječaja.

Povjerenstvo za prosudbu radova sastoji se od profesora i studenata Sveučilišta u Zadru te članova Ogranka Matice hrvatske u Zadru, a čine ga izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić (Odjel za kroatistiku), prof. Anica Serdarević (Ogranak Matice hrvatske u Zadru), mag. phil. et mag. educ. philol. ital. Matea Lončar, studentica Ella Karaban (Odjel za kroatistiku) i student Vladimir Tomaš (Odjel za kroatistiku).