U petak, 28. veljače održat će se prva ovogodišnja javna tribina Filozofija ZaDar koju organizira Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru. Na tribini, koja je zakazana u 16 sati u predavaonici Odjela (124), gost će biti Neven Sesardić, a tema je "Albert Camus i smrtna kazna".

Neven Sesardić rođen je u Beogradu 1949. godine. Sveučilišnu karijeru započeo je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a kasnije je radio na sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, Engleskoj i konačno u Hong Kongu, gdje je predavao filozofiju.

Objavio je knjige "Fizikalizam" (Beograd, 1983.), "Mandan Utopia" (London, 1985.), "Iz analitičke perspektive" (Zagreb, 1991.), "Making Sense of Heritabilitv" (Cambridge, 2005.), a i brojne članke u vodećim filozofskim časopisima. Sesardićev osnovni interes je filozofija znanosti, a posebno one teme u kojima znanost dolazi u konflikt s političkom ideologijom. Značajan doprinos Sesardića vidljiv je i u područjima filozofije politike te filozofije biologije, a osobito u području nasljednosti.