Udruga za kulturu i umjetnost „U Pokretu" poziva vas na 3. Fotografsku radionicu u sklopu projekta „KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje" koja će se održati od 31. siječnja do 2. veljače u predvorju kinodvorane Sv. Filip i Jakov.

Prvi dan radionice održava se u petak u terminu od 15 do 18 sati, te ostali termini u dogovoru sa polaznicima radionice. Voditelj radionice je Srđan Babić.

Tema treće fotografske radionice u sklopu projekta K.IN.O. je fotografska perspektiva. Polaznici će proći teoretski uvod sa primjerima iz povijesti fotografije i filma karakterističnim po svojoj inventivnosti. Veći, praktični dio radionice bit će usmjeren ka svladavanju uobičajenih prepreka na putu do tehnički i kreativno izražajne fotografske kompozicije.

Projekt „KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje", s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavljen je na poziv Kultura u centru - potpora razvoju javno - civilnog partnerstava u kulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost "U Pokretu", uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov i Zajednice udruga "Centar nezavisne kulture", koja je ujedno i provoditelj projekta.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u KINO - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje.