U četvrtak, 30. siječnja s početkom u 20 sati u sklopu Večernje scene Kazališta lutaka Zadar održat će se predstava Salierov Cabaret Gabrijela Perića.

Riječ je o autorskom projektu koji je ujedno bio i diplomski ispit iz glume Gabrijela Perića na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Projekt je inspiriran radom australskog glumca Nevillea Trantera koji je osnivač nizozemskog kazališta lutaka Stuffed Puppet Theatre.

Oblikovanje i izrada lutaka: Tončica Knez
Mentori: izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković, doc. art. Tamara Kučinović
Glumi: Gabrijel Perić