Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru objavio je natječaj kojim se u taj UNESCO-ov centar traži konzervator - restaurator.

Osim tog stručnog zvanja, kriterij za stalaniposao je završen restauratorski studij odnosno drugi odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje godinu dana radnog iskustva.

Na natječaj koji je otvoren 8. siječnja s rokom prijave od osam dana, potrebno je dostaviti uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna (ne starije od 6 mjeseci).