U Državnom arhivu u Zadru danas je u okviru manifestacije „Krševanovi dani kršćanske kulture" otvorena izložba arhivista Olivera Modrića i Anamarije Perović „Blago arhiva Zadarske nadbiskupije".

Arhiv Zadarske nadbiskupije od 2004. godine djeluje kao jedan od odjela Državnog arhiva u Zadru, a ovom prigodom predstavljen je jedan dio sadržajne raznolikosti gradiva koje se u Arhivu čuva. Među izlošcima se nalaze spisi Zadarske nadbiskupije i Ninske biskupije, dokumenti pisani na pergameni, primjerci najstarijih sačuvanih matičnih knjiga, arhivski dokumenti o počecima školstva u Zadru i Dalmaciji, kao i odabrano gradivo iz arhivske Zbirke muzikalija.

Izložba je postavljena u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru, a može se razgledati do 31. siječnja 2020. godine.