U ponedjeljak u 18 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru predstavit će se knjiga doc. dr. sc. Trpimira Vedriša „Hagiografija i rani kult sv. Anastazije i sv. Krizogona u Zadru".

Studija "Hagiografija i rani kult sv. Anastazije i sv. Krizogona u Zadru" Trpimira Vedriša je podijeljena u tri tematska dijela. Prvi je dio pregled povijesti najranijeg kulta ranokršćanskih mučenika sv. Anastazije i Sv. Krizogona (Krševana). Drugi dio posvećen je začetcima kulta i zadarskom odrazu „univerzalne hagiografije" dvoje mučenika (Passio S. Anastasiae). Treći dio obrađuje „mjesnu hagiografiju" - zadarske legende o prijenosu (Translatio Beati Grisogoni i Translatio Sanctae Anastasiae).

U knjizi je ocrtana povijest kulta sv. Anastazije i sv. Krizogona između njihova pogubljenja početkom 4. st. i oblikovanja „kanona" njihovih hagiografija, odnosno „implantacije" njihova kulta u Carigrad i Rim u drugoj polovici 5. st. U poglavlju o podrijetlu i počecima kulta sv. Anastazije i sv. Krizogona u Zadru podaci o kultu dvoje mučenika u kasnoj antici povezuju se s poviješću njihova štovanja u ranosrednjovjekovnom Zadru. Dio knjige posvećen je i hagiografskoj predaji o pronalasku tijela sv. Krizogona u zadarskoj okolici koja koja tek iščekuje temeljito proučavanje.