Gradsko vijeće usvojilo je proračun za kulturu u kojem je najveći dobitnik Zadarski komorni orkestar koji će za sedam koncerata za 620 tisuća kuna. Radi se o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi za koji je proveden natječaj, ali je ostalo još 120 tisuća kuna za jednokratne potpore, ustvrdila je u raspravi resorna pročelnica Dina Bušić.

Najveći gubitnik je Zadar snova kojem je s lanjskog iznosa od 120 tisuća kuna, za iduću godinu smanjeno na 50 tisuća kuna. Iako je Kulturno vijeće bilo protiv toga da se nepoznatoj zagrebačkoj firmi dodijeli gradska potpora za organizaciju sajma knjiga, pročelnica Dina Bušić odobrila im je 35 tisuća kuna uz obrazloženje kako proračun ne bi smio biti samo za Zadrane. A sve je više firmi koje se bave kulturom. Očekuje se da će to biti veća manifestacija, pa će im to biti manja pomoć, ustvrdila je pročelnica na vijećnički upit. Bušić je objasnila i veliko povećanje Društvu zadarskih arhitekata s 10 na 40 tisuća kuna. Oni imaju novo vodstvo mladih arhitekata, dodala je pročelnica za kulturu i sport.

Novina je umjetnička rezidencija za koju je namijenjeno 160 tisuća kuna. Što je to? - pitali su neupućeni vijećnici.

U suradnji s ustanovama i udrugama kreirat će program rezidencije kako bi se kroz gostovanja eminentnih umjetnika lokalnim umjetnicima i građanima omogućile nove suradnje i nova iskustva te će ih kroz program poticati na produkciju djela inspiriranih boravkom i iskustvima u gradu, najavila je pročelnica Dina Bušić.