Nakon što je prema novim pravilima proveden natječaj za javne potrebe u kulturi s produženim rokom, u programu predloženom za Gradsko vijeće, a kojeg prvi put potpisuje pročelnica Dina Bušić, objavljeni su rezultati.

Digitalnim putem na natječaj su pristigle 134 prijave, važećih je bilo 127, a odobreno je 97 programa, većinom u suglasju Kulturnog vijeća i Odjela.

Iako se Kulturno vijeće "prema izdvojenom mišljenju", nije složilo s potporom Fokus komunikacijama iz Zagreba za program Sajma knjiga u Zadru, oni će dobiti 35 tisuća kuna. Radi o tržišno profiliranom projektu kojemu nije potrebna potpora, mišljenja su bili pojedini članovi, ali gradske vlasti Zadra su kao i uvijek, što često ističemo, velikodušni prema organizatorima iz Zagreba.

Zato će neki domaći i dobro im znani, dogodine dobiti više nego upola manje novca, kao što je to Zadar snova. Festival koji je prije 20-ak godina bio "ljubimac" gradske vlasti, umjesto lani odobrenih 120 tisuća kuna, dogodine će za svega 50 tisuća kuna moći organizirati festival.

Ostali korisnici gradskog proračuna, dobit će manje-više slične iznose. Ili će to biti  znatno manje. Primjerice, Narodni muzej kao županijska ustanova u kulturi, za ovu su godinu dobili 100 tisuća kuna za restauraciju, a dogodine to će biti 40 tisuća kuna. Kazalište lutaka koji ima isti status, za ovu je godinu od Grada dobio 90 tisuća kuna, za 2020. to će biti 60 tisuća kuna. Tetro VeRRdi ove će godine dobiti više - 90 tisuća kuna, kao i Drama plus koja je to opravdala iznimnim dostignućima. Toj udruzi za kulturu i umjetnost odobreni su programi u iznosu od 105 tisuća kultura, dok će Zadarski plesni ansambl dobiti 88 tisuća kuna.

Najveći dobitnik ovog natječaja je Zadarski komorni orkestar sa 620 tisuća kuna. Za sedam prijavljenih koncerata, oni će dobiti 20 tisuća kuna više nego za ovu godinu. Za Glazbene večeri u sv. Donatu, koje su ove godine imale na raspolaganju 650 tisuća kuna iz Gradskog proračuna, nisu potrošili 100 tisuća kuna, što nije pohvalno za organizatore.

Prema predočenom programu ustanova u kulturi Grada Zadra: HNK, Gradske knjižnice, Koncertnog ureda i Znanstvene knjižnice, nisu uočene neke veće promijene u odnosu na  njihov uobičajen program  u kulturnom životu Grada. Zadarsko kazalište i dalje će imati troje zaposlenih glumaca u ansamblu.
Centar za nezavisnu kulturu ipak zavisi od Gradskog proračuna te će dobiti 80 tisuća kuna za organizaciju Kino zone.

Nova pročelnica za kulturu lani je najavila strategiju razvoja kulture koja se ove godine radila. Uz nju idu neke "novitade" koje su dane vijećnicima na raspravu pa ih navodimo:

Umjetničke rezidencije odnosi se na program koji će Upravni odjel za kulturu i sport pokrenuti kao jednu od ključnih potreba u kulturnom životu Grada. U suradnji s ustanovama i udrugama kreirat će program rezidencije kako bi kroz gostovanja eminentnih umjetnika omogućio lokalnim umjetnicima, i građanima, nove suradnje, nova iskustva te će kroz program iste poticati na produkciju djela inspiriranih boravkom i iskustvima u Gradu. Za potrebe umjetničke rezidencije u 2020. utrošit će se iznos od 160.000,00 kn.

Upravni odjel za kulturu i sport u iznosu od 80.000,00 kn, osigurat će provođenje programa za vrijeme domaćinstva za sve gradove članove UNESCO-a koji se nalaze na zajedničkom popisu sa Zadrom, kao i za godišnjicu učlanjenja u UNESCO.

Promidžbene i ostale aktivnosti odjela u iznosu od 100.0000,00 kn odnose se na troškove tiska i promidžbenog materijala, grafičke i tiskarske usluge, film, fotografiju, sve za potrebe promocije Strategije razvoja kulture Grada Zadra, manifestacija u organizaciji Odjela, umjetničke rezidencije te opremanje web platforme za kulturu.