Galerija ZadArt bila je premala za veliki broj posjetitelja izložbe fotografija "Pogled na ulicu" Zadranina Marina Marasa.

Na svojoj izložbi izložio je seriju od 20 fotografija u crno-bijeloj tehnici s motivima koje najčešće pronalazi u gradskoj svakodnevnici. Fotografija ga intrigira još od rane dobi, a intezivnije joj se posvjećuje od 2005. godine.

Povodom otvorenja izložbe zaljubljenicima u fotografije obratio se Zoran Džapo dok je svoj osvrt o izložbi iznio Željko Karavida. Na kraju se i sam autor Maras obratio prisutnima sa riječima Marca Ribouda, poznatog francuskog fotografa čije su fotografije bile izložene u najpoznatijim galerijama i muzejima:"Za fotografiju ne možemo reći da li je dobra kada se snimi nego treba proći decenije i decenije, odnosno možda čak i kada postanu anakronizmi da bi smo mogli reći da je dobra."

Nakon službeno otvorene izložbe "Pogled na ulicu" u galeriji ZadArt nastavila se ugodna atmosfera druženja. Posjetitelji su autoru zaželjeli da i dalje snima trenutke života gradske svakodnevnice snažnih kompozicija vještinom koju već i sada koristi, a koja će dobro služiti i desetljećima koja dolaze.