Pedagoška služba Narodnog muzeja Zadar organizira likovno - literarni natječaj Na Božić kod nas za sve učenike osnovnih i srednjih škola i djecu iz dječjih vrtića s područja grada Zadra i Zadarske županije. Tema natječaja je opis običaja u povodu Božića i svih priprema za proslavu Božića u domu učenika/ca i djece ili u mjestu u kojem žive. 

Pozivaju se svi učenici i djeca da opišu i/ili nacrtaju svoju obiteljsku tradiciju u domu za vrijeme blagdana ili tradicijske običaje u njihovom mjestu. Natječaj traje do petka, 13. prosinca 2019. godine, a svi pristigli radovi će biti izloženi u Edukativnoj dvorani Kneževe palače. Kategorizirat će se prema starosnoj dobi i najbolji u svakoj kategoriji će osvojiti prigodnu nagradu koja će se uručiti prilikom otvorenja izložbe svih pristiglih radova. 

Termini natječaja: 

- likovno-literarni natječaj traje od ponedjeljka, 11. studenog, 2019. godine do petka, 13. prosinca, 2019. godine 

- otvorenje izložbe svih pristiglih radova je u srijedu, 18. prosinca u 12:00 1-1 u Edukativnoj dvorani Kneževe palače

- dodjela nagrada odabranim sudionicima u svim starosnim kategorijama je u srijedu, 18. prosinca, 2019. godine, prilikom otvorenja izložbe pristiglih radova 

Propozicije natječaja: 

Svrha likovno-literamog natječaja je na jednom mjestu okupiti tradicijske običaje učenika i djece za vrijeme blagdana Božića i potaknuti ih na razmišljanje o važnosti tih običaja i potrebi očuvanja tradicije u vlastitom domu/mjestu. Također, svrha je prepoznati tradicijske običaje u Zadarskoj županiji s ciljem njihove održivosti i prepoznatljivosti. 

- na likovno-literarni natječaj se mogu prijaviti svi učenici osnovnih i srednjih škola te djeca iz dječjih vrtića s područja grada Zadra i Zadarske županije 

- pristigli radovi će biti podijeljeni u četiri starosne kategorije: djeca iz dječjih vrtića; učenici nižih razreda osnovne škole (razredna nastava); učenici viših razreda osnovne škole (predmetna nastava); učenici srednjih škola 

- u svakoj starosnoj kategoriji odabrat će se najbolji rad čiji autor osvaja prigodnu nagradu pristigli radovi će se ocjenjivati prema kriterijima: usklađenost sa zadanom temom natječaja, samostalnost pri izradi rada, dob djeteta i njegove mogućnosti, tehnička izvedba, originalnost/kreativnost i bogatstvo rječnika i stila

- za likovne radove dozvoljene su sve tehnike crtanja i kreativnog izražavanja

- literarni rad podrazumijeva pjesmu, priču, sastav iii pismo 

- svaki rad na poleđini mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika/djeteta, razred/godine djeteta, naziv i adresu škole/dječjeg vrtića 

- slanjem rada sudionici pristaju na objavu imena autora i rada na stranicama Narodnog muzeja Zadar i korištenjem istih u svrhu likovno-literarnog natječaja „Na Božić kod nas" 

- svi sudionici moraju svom radu priložiti i ispunjenu privolu za sudjelovanje koja se nalazi u nastavka natječaja 

- radovi se šalju na adresu ili donose osobno u Narodni muzej Zadar, Poljana pape Aleksandra III bb, 23000 Zadar s naznakom "Za natječaj Na Božić kod nas" 

- svaki sudionik može poslati maksimalno 2 rada (u bilo kojoj kombinaciji, likovnoj i literarnoj) 

- radove ocjenjuje prethodno formiran ocjenjivački žiri Narodnog muzeja Zadar 

Sve upite o likovno-literarnom natječaju slati na e-mail adresu: [email protected] (kontakt osoba Lucija Sekula).