U noći sa subote na nedjelju u 83. godini života preminuo je hrvatski povjesničar dr. Šime Peričić, dobitnik Nagrade Grada Zadra za životno djelo.

Rođen je u Sukošanu 30. prosinca 1936. Osnovnu je školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru diplomirao je godine 1961. povijest. Neko je vrijeme radio kao službenik i prosvjetni radnik, a od 1964. kao arhivist u Povijesnom arhivu u Zadru. Godine 1975. na spomenutom je fakultetu obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Godine 1981. prelazi u Zavod za povijesne znanosti HAZU, gdje je odmah započeo raditi u zvanju višega znanstvenog suradnika, a 1984. bio je izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 1985. do 1990. bio je upravitelj toga zavoda.

Radeći u Povijesnom arhivu istražuje izvore vezane uz kulturnu, političku, a napose gospodarsku prošlost Zadra i čitave Dalmacije od 17. do 20. stoljeća. Rezultat toga rada ogleda se u oko 150 stručnih i znanstvenih naslova. Osim toga napisao je tekst za četvrtu knjigu Prošlosti Zadra - o njegovoj povijesti u razdoblju od 1797. do 1918., o tamnoj strani prošlosti Dalmacije 19. stoljeća te razvoju gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti.

Godine 1964. postao je članom Društva arhivskih radnika Hrvatske i Povijesnog društva Hrvatske, a 1964. izabran je za člana suradnika Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva (druge) Jugoslavije. Nakon osnutka Instituta za hrvatsku povijest (1971.) u Zagrebu njegov je stalni vanjski suradnik. Bio je u redakcijskom odboru Pomorskog zbornika u Rijeci, urednik Radova Zavoda HAZU u Zadru, te član uredničkog odbora Prošlosti Zadra.

"Šime Peričić jedan je od najboljih poznavatelja Dalmacije, a osobito povijesti grada Zadra i njegove uže okolice. Svojim ukupnim djelom, a posebice proučavanjem ekonomske povijesti i povijesti pomorstva, dao je ogroman doprinos hrvatskoj historiografiji. Istaknuo se nesebičnom pomoći znanstvenim novacima, stručnim suradnicima, magistrima i doktorima znanosti, čiji je mentor, savjetnik i ocjenjivač - oni danas nastavljaju njegovo djelovo", navodi se za Peričića u Leksikonu zadarskih laureata Romana Segarića.

Posljednji ispraćaj bit će u utorak 12. studenog u 15 sati na mjesnom groblju u Sukošanu.