Državni arhiv u Zadru vas poziva na prvo u nizu predavanja koja će se održati u Državnom arhivu u Zadru pod zajedničkim naslovom "Žene u prošlosti Zadra".

Predavanje "Liburnima vladaju žene - mit ili stvarnost" održat će prof. dr. sc. Anamarija Kurilić s Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru u utorak, 29. listopada u 18,00 sati u Čitaonici Državnog arhiva u Zadru (3. kat), Ruđera Boškovića 1.

Narod Liburni je u predrimsko doba živio na velikom dijelu istočne obale Jadrana (od zapadne Istre skoro do Šibenika), a Zadar je bio jedno od njihovih najvažnijih naselja. Antički pisci navode, između ostaloga, da su Liburni bili poznati gusari, vladari Jadranskog mora, ali i to da su njima vladale žene.

Koliko u svemu ima istine, a koliko je to tek priča o udaljenim svjetovima prikazat će se u ovom predavanju o starim Liburnima, njihovom društvu, a posebice o položaju koje su u njemu zauzimale žene.