Do 12. listopada u Ogranku „Aleksandar Stipčević" - Arbanasi Gradske knižnjice Zadar možete pogledati izložbu fotografija Fotografska oda čitanju.

Izložbu organiziraju Hrvatsko čitateljsko društvo - ogranak Zadar i Gradska knjižnica Zadar s tendencijom da to postane tradicionalna izložba fotografskih radova na temu čitanja. Prvi autor bio je Jerolim Vulić, a ove godine je autor izložbe ugledni zadarski fotograf Aleksandar Bonačić.