U sklopu obilježavanje Dana zadarskog arhiva, predstavljena je nove mrežne stranice Državnog arhiva u Zadru  koji je za 395. rođendan predstavio Digitalni arhiv. Kako je rekao ravnatelj arhiva, Ante Gverić putem digitalnog arhiva objavljeno je 1125 matičnih knjiga, što je polovica Zbirke matičnih knjiga koja se čuva u Arhivu.

- Na taj način biti moguće s bilo kojeg kraja svijeta izraditi vlastito rodoslovlje od kuće, poruka je  s današnje svečnosti DAZ-a.

Željeli smo podijeliti svoje bogatstvo kulturne baštine onog reprezentativnog gradiva i sa širom javnošću, ne samo sa našim korisnicima koji ovdje u ovoj čitaonici borave, kazao je ravnatelj Ante Gverić.