Etnološki odjel Narodnog muzeja Zadar organizira tijekom rujna i listopada 2019. godine radionicu izrade četverokuke.

Četverokuka je ukrasni vez na čohi karakterističan za nošnju Ravnih kotara, Bukovice i Velebitskog podgorja. Umijeće izrade četverokuke zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro koje svoju primjenu može naći i kroz suvremeni izričaj.

Radionica će se održavati dva, a po potrebi i tri puta tjedno po tri sata krajem rujna i tijekom listopada u ukupnom trajanju od trideset sati.

Prijave su moguće na [email protected] Prva radionica održat će se 25. rujna u 17 sati u Gradskoj straži, tj. u Etnološkom odjelu.