U župnoj crkvi Svete Trojice na Vrgadi  predstavljeno je multimedijalno izdanje Vrgada-Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Zadarskoj nadbiskupiji. Na predstavljanju nastupaju pučki crkveni pjevači iz Vrgade i KUD Skuti materini.  najavljeno je kako će multimediju  predstaviti  dr. sc. Grozdana Franov-Živković,  dr. sc. Dragan Nimac i Neven Skroza. Predstavljanje je održano u organizaciji HKU Pjevane baštine, župljana i župnika župe Vrgada, KUD Skuti materini, Općine Pakoštane i Turističke zajednice Općine Pakoštane.

Multimedij „Vrgada - Glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Zadarskoj  nadbiskupiji" dvanaesti je multimedij u nizu projekata Hrvatske kulturne udruge Pjevana baština, a peti posvećen glagoljanju po župama Zadarske nadbiskupije. Sadrži monografiju o povijesti i crkvenom pjevanju na Vrgadi na 196 stranica 1a, dva nosača zvuka (CD) sa 69 stavka glagoljaških pučkih crkvenih liturgijskih i paraliturgijskih napjeva s Vrgade, te nosač slike i zvuka (DVD) s četiri dokumentarna filma o pjevanju, mjestu i župi Vrgada. Multimedij predstavlja stoljetnu glazbenu tradiciju otoka Vrgade koju su generacije crkvenih pjevača prenosili sve do današnjih dana.