Nakon uspješne premijere i i zvedbi mjuzikla „Čarobnjak iz Oza", Dragon teatar predstavlja novu produkciju - predstavu za djecu Pinocchio, koja će se održati na otoku Istu u nedjelju 4. kolovoza ispred škole. Slijede igranja na Velom Ižu, u Mandrama, na Molatu, Dugom otoku te na Stanarskoj fešti.

„Pinocchiove pustolovine" priča je o jednom lutku koja prerasta u parabolu o sazrijevanju, a živošću jezika, jednostavnošću i tečnošću stila te humanošću likova ostaje jedan od vrhunaca talijanske književnosti XIX. stoljeća. Priča je prevedena na mnoge jezike i proglašena „najvećom knjigom na svijetu".

Glavna tema „Pinnochia" je razvoj ličnosti i sazrijevanje, ali i put koji osoba mora proći kako bi izašla iz zla i usmjerila se ka dobrom. Čitatelj i gledatelj jasno doživljava psihološku transformaciju glavnog lika Pinnochia. On je najprije nestašni, drveni lutak, koji na kraju postaje dobar dječak. U svojoj dramatizaciji Maja Šimić odabire markantne scene i likove kao što su: susret sa Zrikavcem, prijevara Lisice i Mačka, modrokosa djevojčica koja Pinocchia spašava iz gotovo sigurne smrti i šaka razbojnika, Modra vila koja Pinocchia suptilno poput majke i zaštitnice prati kroz sve pustolovine.

Tu je i alter ego Pinocchia, nestašni dječak Lucignolo s kojim lutak odlazi u fantastičnu Zemlju igračaka i pretvara se u magarca. Slijedi cirkuska pustolovina iz koje se lutak susreće s ocem Geppettom i vraća u svijet kao pravi dječak.

U predstavi igraju: Mirta Juran, Tamara Kovačević, Elena Bukvić i Renato Pizek. Izrada i idejno oblikovanje lutaka i maski: Lorna Kalazić.