Dvije godine nakon što je konstituiran novi saziv Kulturnog vijeća Grada Zadra, danas je objavljen javni poziv za još dva člana za glazbu i glazbeno-scensku umjetnost te za vizualnu umjetnost. Kulturno vijeće širi se za još dva člana, što je odlučeno na prošloj sjednici Gradskog vijeća. Novi članovi pridružit će postojećem sazivu u kojem je predsjednica dr.sc. Sanja Knežević, a članovi Milenka Bukvić, prof., mr.sc. Mirna Petricioli dipl.ing.agr., Samanta Stepčić i dr.sc. Mario Županović.
I.
Poziv za predlaganje dva nova člana upućen je gradskim ustanovama u kulturi, udrugama iz područja kulture i umjetnosti te samostalnim umjetnicima da pošalju prijava uz obrazloženje za kandidate.
Oni, koji budu izabrani, imat će mandat do 5. lipnja 2021. Godine te će primati naknadu za svoj rad. A rad se sastoji u tome da Kulturno vijeće sudjeluje u kreiranju kulturne politike, osobito kod financiranja programa javnih potreba u kulturi