Etnološki odjel Narodnog muzeja Zadar organizira tijekom lipnja i srpnja radionicu izrade četverokuke. Četverokuka je ukrasni vez na čohi karakterističan za nošnju Ravnih kotara, Bukovice i Velebitskog podgorja. 

Umijeće izrade četverokuke zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro koje svoju primjenu može naći i kroz suvremeni izričaj. Radionica će se održavati dva, a po potrebi i tri puta tjedno po tri sata krajem lipnja i u srpnju u ukupnom trajanju od trideset sati. 

Zainteresirani se mogu prijaviti do 19. lipnja i ostaviti svoj kontakt na [email protected] ili 211 198 u vremenu od 9 - 15 sati.