Državni arhiv u Zadru u utorak će u Francuskom institutu u Zagrebu postaviti  izložbu „Napoleonova cesta u Dalmaciji - Doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. st." autora Denisa Martinovića i Karoline Ražov, nakon čega će održati predavanje dr. sc. Josipa Belamarića „Ceste - trajni spomenik francuskoj upravi u Hrvatskoj (Marmontova cesta na Biokovu)".

Ovom izložbom prikazat će se kako je francuska uprava na čelu s generalom Marmontom u Dalmaciji inicirala i realizirala određene dionice tzv. „Napoleonove ceste". Segmenti koji su izgrađeni za vrijeme Francuza prisutni su i danas i dio su graditeljske baštine Republike Hrvatske.

Na izložbi će biti prikazano raznovrsno arhivsko gradivo vezano uz gradnju cesta: karte, nacrti, spisi i fotografski materijal. Osim izložaka iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru, koristiti će se i materijali iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja grada Šibenika, Muzeja „Pays du Châtillonnais" i Franjevačkog samostana na Visovcu.

Nakon Zagreba, izložba će tijekom ljeta 2019. biti postavljena u Izložbenoj dvorani Državnog arhiva u Zadru.